รายชื่อลูกค้าโดยสังเขป  
  1. รายชื่อลูกค้าอาคารและสำนักงาน  
    งานรักษาความสะอาด  
     
1. อาคารเนชั่นทาวเวอร์
2. อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า
3. อาคารบ้านฉางกลาสเฮ้าส์
4. อาคารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
5. อาคารกลุ่ม บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
(AIA) และบริษัทในเครือ
6. อาคารกลุ่ม บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
งานรักษาความปลอดภัย
1. อาคารจัสมิน
2. อาคารเซ็นจูเรียนปารค์
3. บริษัท นาคาเซีย จำกัด
4. บริษัท ชินแซทเทลไลท์
 
 
  2. ลกูค้าประเภทหน่วยงานราชการ  
   
งานรักษาความสะอาด
1. อาคารกรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่)
2. อาคารสำนักงานศาลปกครอง
3. อาคารกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)
4. ธนาคารเืพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานใหญ่ และสาขา
6. โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนพระราม 6)
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
9. สำนักงานประปาเขตสุขุมวิท
10. สำนักงานประปาเขตพระโขนง
11. สำนักงานประปาเขตสมุทรปราการ
12. สำนักงานประปาเขตแม้นศรี
13. สำนักงานประปาเขตพญาไท
14. สำนักงานประปาเขตทุ่งมหาเมฆ
15. สำนักงานประปาเขตลาดพร้าว
16. สำนักงานประปาเขตนนทบุรี
17. สำนักงานประปาเขตประชาชื่น
18. สำนักงานประปาเขตบางเขน
19. สำนักงานประปาเขตมีนบุรี
20. สำนักงานประปาเขตบางกอกน้อย
21. สำนักงานประปาเขตตากสิน
22. สำนักงานประปาเขตภาษีเจริญ
23. สำนักงานประปาเขตบางบัวทอง
24. กระทรวงการต่างประเทศ
งานรักษาความปลอดภัย
1. กรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่)
2. กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)
3. ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6 , ศาลายา)
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
  3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
   
งานรักษาความสะอาด
1. บริษัท กระดาษสหไทย จำักัด (มหาชน)
2. บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด
3. บริษัท อังกฤษตรางู จำกัด
4. บริษัท เคมาสเตอร์ จำกัด
5. บริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด
งานรักษาความปลอดภัย
1. บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด (สระบุรี)
2. บริษัท ภัทราเซรามิค จำกัด (สระบุรี)
3. บริษัท ปูนซีเมนตร์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี
4. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
 
  4. ลูกค้าประเภทอาคารชุดพักอาศัย  
   
งานรักษาความสะอาด
1. อาคารชุด หลังสวนโคโลเนต
2. อาคารชุด เลค อเวนิว คอนโดมิเนียม
3. อาคารหอพัก โรงพยาบาลรามา
4. อาคารเซ็นจูเรียน ปาร์ค
งานรักษาความปลอดภัย
1. อาคารเซ็นจูเรียน ปาร์ค
2. อาคารนพ แมนชั่น
3. อาคารเอพี พาร์คกิ้ง จำกัด (หอพัก)
4. อาคารบี อาร์ แมนชั่น
 
  5. ลูกค้าประเภทงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และอื่น ๆ
   
งานรักษาความสะอาด
1. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
2. ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพ (BITEC)
3. ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมเพคเมืองทองธานี (IMPACT)
4. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงภาพยนต์, โบว์ลิ่ง)
งานรักษาความปลอดภัย
1. ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพ (BITEC)
2. ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี (IMPACT)
 
  6. ลูกค้าประเภท
   
1. Reedd Tradex
2. CMP
3. กรมส่งเสริมการส่งออก
 
  กลับสู่ด้านบน